Okresową kontrolę przewodów dymowych i spalinowych przeprowadza się co najmniej raz w roku, jednak w zależności od stopnia użytkowania i zastosowanego paliwa czyszczenie komina może odbywać się dwa razy (w przypadku przewodów spalinowych – gazowych i olejowych) bądź też cztery razy w roku (w przypadku pieców opalanych paliwem stałym – węglem i drewnem). Certyfikowany specjalista nie tylko dokona przeglądu całej instalacji, ale i zwróci uwagę na wszelkie uszkodzenia oraz dzięki profesjonalnemu sprzętowi usunie nagromadzoną smołę czy sadzę, które mogłyby w przyszłości stanowić zagrożenie pożarowe mieszkania i domu. Podsumowującą częścią kontroli jest sporządzenie przez osoby do tego uprawnione protokołu, który potwierdzi przeprowadzenie przeglądu instalacji dymowych/spalinowych oraz kanałów wentylacyjnych jak i wykonanie wszelkich wymaganych przepisami czynności przed dopuszczeniem urządzeń do dalszego użytkowania.

Znaczenie regularnego czyszczenia komina

Na barkach zarządców bloków czy kamienic i właścicieli domów spoczywa obowiązek zgłoszenia ich w celu przeprowadzenia okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznego użytkowanych przewodów i wszelkich instalacji grzewczych (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie budowlanym). Brak świadomości czy też rozmyślne ignorowanie zarządzeń może skutkować poważnymi reperkusjami: Nieszczelna czy też zapchana instalacja może z powodu utrudnionego przepływu powietrza między innymi spowodować pożar.

W związku z tym zadbanie o dobry stan przewodów wentylacyjnych odgrywa znaczącą rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa całemu domostwu oraz sąsiadom, a czyszczenie komina powinno znaleźć się na stałe w naszym kalendarzu przeglądów technicznych. Stosując różne materiały grzewcze szczególnie ważne staje się utrzymanie ich drożności. Jedynie fachowcy dzięki swojej ekspertyzie i nowoczesnemu sprzętowi (kamery oraz elektroniczne mierniki pomiaru przepływu powietrza) są w stanie poradzić sobie z właściwym odprowadzeniem spalin. Nie czekajmy, aż pojawi się problem, tylko zadbajmy zawczasu o regularne czyszczenie komina.

 

⬅️Powrót