Przeprowadzamy nadzory budowlane w obiektach z branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Świadczymy usługi związane z reprezentowaniem inwestora na miejscu realizacji, kontrolą zgodności z projektami, przepisami i normami technicznymi, przeglądem jakości wykonywanych prac i wykorzystywanych materiałów, a także nadzorem rozliczeń finansowych oraz wieloma innymi kwestiami, uwzględnionymi w umowie.

Podejmujemy się realizacji zleceń takich jak wszechstronne nadzory inwestorskie oraz nadzory budowlane z dziedziny konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie w nadzorowaniu stanu realizacji projektu. Decydując się na współpracę z nami, zapewniają sobie Państwo dostęp do usług specjalistów do spraw koordynacji inwestycji, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności i efektywności prac prowadzonych na budowie. 

Nadzory budowlane

 

Nadzory budowlane to praktyczne i komfortowe narzędzie umożliwiające systematyczną kontrolę jakości oraz terminowości działań podejmowanych na terenie obiektu budowlanego.

Specjalnością naszej firmy są nie tylko przeglądy budowlane i pomiary elektryczne, ale również nadzory budowlane. Do głównych zadań inspektorów nadzoru należy:

 • Reprezentowanie inwestora na budowie i dbanie o jego interesy,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zastosowanych rozwiązań techniczno - materiałowych,
 • Uczestnictwo w wyborze i doborze wykonawcy lub podwykonawców,
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
 • Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
 • Potwierdzanie wpisami do dziennika budowy prawidłowości wykonanych robót ( w tym zanikowych),
 • Kontrola pracy kierownika budowy oraz kierowników robót,
 • Wydawanie poleceń kierownikowi budowy potwierdzonych w pisami w dzienniku budowy,
 • Weryfikacja kosztów budowy,
 • Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej,
 • Raportowanie z postępu wykonywanych robót,
 • Organizacja zakończenia budowy, przekazanie obiektu do użytkowania.

Profesjonalne działania naszych zespołów inspekcyjnych pozwolą na realizowanie projektów budowlanych zgodnie z projektem, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz szeroko rozumianym pojęciem sztuką budowlaną. Oferujemy kompleksową obsługę w branżach:

 • Konstrukcyjno budowlanej,
 • Sanitarnej,
 • Elektrycznej,
 • Teletechnicznej.

Na każdym etapie prowadzonych prac – od uzyskania pozwolenia na budowę, aż do pozwolenia na użytkowanie.

Po zakończeniu budowy świadczymy również usługi związane z utrzymaniem obiektu w dobrym stanie technicznym.

Przeprowadzamy przeglądy gwarancyjne oraz okresowe.

Korzystając z naszych usług macie Państwo pewność uzyskania fachowej porady, kompleksowej kontroli jakości prowadzonych prac oraz uniknięcia błędów. Koordynacja inwestycji na odpowiednim poziomie ma bardzo duży wpływ na efektywność oraz wydajność przeprowadzanych działań.

Obszar działania Nadzory inwestorskie prowadzimy na terenie całego kraju. Częstość inspekcji dostosowujemy do stopnia skomplikowania projektów oraz czasu i tępa ich wykonywania. Koszt nadzorów budowlanych Każdy obiekt podlega indywidualnej wycenie. Cena uzależniona jest od wielkości obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych oraz ilości obiektów. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą i skorzystania z profesjonalnych usług w konkurencyjnych cenach.