Ocena efektywności energetycznej systemu ogrzewania i urządzeń chłodniczych.

Ustawa z dn. 29 sierpnia 2014 r. ”O charakterystyce energetycznej budynków” nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek:

1. okresowej kontroli systemu ogrzewania

Sprawdzenie stanu technicznego z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

Zakres kontroli obejmuje:

  • ocenę stanu technicznego kotła,
  • ocenę efektywności spalania,
  • ocenę wielkości kotła w stosunku do rzeczywistych potrzeb,
  • sporządzenie protokołu zawierającego ewentualne zalecenia wraz z oceną ich zasadności ekonomicznej.

Ocena efektywnosci energetycznej

 

2. Ocena efektywności  urządzeń chłodniczych

Ocenę efektywności urządzeń chłodniczych wykonujemy co najmniej raz na 5 lat o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Przeprowadzenie oceny efektywności energetycznej systemu ogrzewania i urządzeń chłodniczych pozwala na znaczną poprawę sprawności obiektu co wiąże się z oszczędnościami energii i finansów podczas eksploatacji.