Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe 

 

  • Podobnie jak przeglądy okresowe budynków i pomiary elektryczne, tak również przeglądy kominiarskie i gazowe są obowiązkiem, spoczywającym na właścicielach i zarządcach budynków.
  • Zobowiązuje do tego art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym, według którego kontrola taka przeprowadzana powinna być co najmniej raz w roku.

Przeglady kominiarskie i gazowe

[/col]
[/row]

Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych

Wieloletnie doświadczenie i posiadana wiedza, która obejmuje przeglądy obiektów budowlanych sprawia, że jesteśmy w stanie zadbać o odpowiedni stan przewodów kominowych i tym samym właściwe odprowadzanie spalin. Kontrolujemy stan, szczelność i sprawność przewodów, oceniając czy pozwalają one użytkownikom na bezpieczne użytkowanie. W trakcie przeprowadzanych przeglądów korzystamy z wysokiej jakości urządzeń, dzięki którym jesteśmy w stanie wykryć usterki. Korzystamy z zaawansowanych technologii technicznych w postaci kamer, elektronicznych mierników pomiaru przepływu powierza lub spalin. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do badania wydatków wentylacji mechanicznej. Pomiary wydatków wentylacji wykonujemy przed dopuszczeniem obiektu do użytkowania oraz każdorazowo po przeprowadzonych pracach remontowych lub modernizacyjnych. Przeglądy kominiarskie wykonujemy po zakończeniu robót budowlanych przed zgłoszeniem budynku do użytkowania oraz okresowo w trakcie jego użytkowania.

Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych - czyszczenie

Czyszczenie przewodów kominowych jest obowiązkowe raz w roku dla przewodów spalinowych (gazowych i olejowych) oraz co 3 miesiące dla przewodów dymowych opalanych na paliwo stałe.

Warto pamiętać o tym, że czyszczenie przewodów kominowych jest obowiązkiem, którego niedopilnowanie może być tragiczne w skutkach. Gromadząca się wewnątrz przewodów sadza może spowodować niedrożność, a w efekcie zadymienie pomieszczeń. W budynkach, w których wykorzystuje się paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno, kontrola taka powinna mieć miejsce cztery razy w roku, a w przypadku stosowania paliw ciekłych (gazu, oleju) – dwa razy w roku. Nie wolno zapominać także o czyszczeniu przewodów wentylacyjnych, które powinno odbywać się raz w roku. Niesprawna - niedrożna instalacja wentylacyjna może spowodować bardzo poważne w skutkach konsekwencje w postaci ulatniania się czadu. Zbyt mała ilość powietrza dostarczana w procesie spalania powoduje wytwarzanie się tlenku węgla, który jest bezwonnym i śmiertelnie niebezpiecznym gazem dla osób w nim przebywających.

Kontrola instalacji gazowej

Podobnie jak w przypadku przewodów kominowych, nasze kontrole dotyczyć mogą również instalacji gazowej – dokonujemy sprawdzenia szczelności instalacji gazowych zasilających kuchenki, promienniki, nagrzewnice, piece. Sprawdzamy również szczelność złączy gwintowanych oraz zamontowanego osprzętu instalacji w postaci liczników, zaworów i kurków głównych. Szczelność instalacji wykonujemy zarówno w budynkach jaki i poza nimi. Sprawdzamy szczelność instalacji gazowych w skrzynkach przyłączeniowych jak i stacjach redukcyjnych. Sprawdzeniu szczelności poddawane są zarówno instalacje zasilane gazem ziemnym (stan gazowy) jak i płynnym (stan skroplony).

Do sprawdzenia szczelności wykorzystujemy certyfikowane i kalibrowane detektory, które posiadają bardzo dużą czułość na obecność niebezpiecznych gazów.

Skorzystanie z naszych usług jest gwarancją tego, że unikniecie Państwo niebezpiecznych sytuacji związanych z nieszczelnością instalacji i zagrożenia wybuchem.

Ustawa Prawo Budowlane nakładana na właściciela, zarządcę obiektu sprawdzanie szczelności instalacji gazowej raz w roku oraz dla budynków wielko powierzchniowych dwa razy w roku.

Kwalifikacje pracowników

Zatrudniamy inżynierów i techników sanitarnych, którzy posiadają uprawnienia budowlane i eksploatacyjne uprawniające do wykonywania przeglądów kominiarskich, wentylacyjnych oraz sprawdzania szczelności instalacji gazowych.